άδ

Tez ve Makale

Danışmanlığı

μ

Akademik Çeviri

σ

İstatistik

cenkhoca akademik danışmanlık

tez ve makale danışmanlığı

akademik çeviri

istatistik

nicel araştırma danışmanlığı

nitel araştırma danışmanlığı

bilimsel araştırma danışmanlığı

άδ

Tez ve Makale

Danışmanlığı

×

Tez ve Makale Danışmanlığı

Tez ya da makale yazmak kimi zaman sancılı, kimi zaman oldukça zevkli, ancak her zaman disiplin ve sıkı çalışma gerektiren bir süreç. Her bilim insanı, her araştırmacı, her öğrenci bu süreç içinde türlü türlü zorluklarla karşı karşıya geliyor. Makale ve tez danışmanlığı hizmeti bu süreci daha kolay geçirmenizi sağlıyor. Daha önemlisi, bu hizmet ile ortaya koyacağınız eserinizin kalitesi garanti altına alınmış oluyor. Tez ve makale danışmanlığı hizmeti; problem durumunun belirlenmesinden planlamaya, veri toplama araçlarının geliştirilmesinden verilerin analizine, bulguların formüle edilmesinden araştırma raporunun yazılmasına kadar akademik br çalışmanın tüm aşamalarını kapsıyor.

μ

Akademik Çeviri

×

Akademik Çeviri ve Kontrol

Akademik çeviri, genel çeviri yapmaktan bazı yönleriyle farklılaşıyor. Kendine özgü dili olan akademik çalışmaların çevrilmesi dilin dikkatli biçimde kullanılmasını gerekli kılıyor. Kavram ve terimlerin doğru kullanılması ise akademik çeviriler açısından son derece önemli. Akademik çeviri hizmeti ile tez, makale, bildiri, kitap bölümü ya da özetler kaliteli ve sorunsuz biçimde, titizlikle çevriliyor. Eğer çalışmanın çevirisi daha önce yapıldıysa kontrol edilerek hata içermediğinden emin olunuyor.

σ

İstatistik

×

İstatistik

Akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan veri analizlerinin doğru biçimde yapılarak yorumlanması yoğun bilgi ve sağlam altyapı gerektirtiriyor. İstatistik hizmeti ile çalışma sorularınıza uygun nicel analizler seçiliyor, yapılıyor ve yorumlanıyor. Tez ya da makalenizde doğrudan kullanabileceğiniz tablo ve yorum cümleleriyle akademik çalışmanız hızlı biçimde tamamlanıyor.

ε

B e n i m

H a k k ı m d a

K ı s a c a

cenkakbiyik@gmail.com

×

Benim Hakkımda Kısaca

Yıllar boyunca bir taraftan bilişim teknolojileri öğretmeni olarak çalıştım, bir taraftan da yüksek lisans (öğretim programları üzerine) ve doktora (eğitim teknolojisi üzerine) programlarını tamamladım. Doktoranın ardından üniversitelerde gerek eğitim bilimleri gerekse bilimsel araştırma teknikleriyle ilgili çeşitli dersler verdim. Tabi bu arada kendi akademik çalışmalarımı yürüttüm, tez danışmanlıkları yaptım. Bu süreçte gerek kendimin, gerek lisans üstü öğrencilerin, gerekse pek çok bilim insanının akademik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu gözlemledim. Bu site aracılığı ile ihtiyaç duyulan bu akademik hizmetleri sunmayı hedefliyorum.

π

Nasıl Çalışıyorum?

×

Nasıl Çalışıyorum?

Almak istediğiniz akademik hizmetle ilgili bana mesaj atmanız yeterli oluyor. En kısa sürede size dönüyorum. Yapılacaklar üzerinde anlaşıyoruz. Ardından sizden gerekli dosyaları (veri dosyaları gibi) göndermenizi istiyorum. İşi tamamladığımda size işin ekran görüntülerini gönderiyorum. Düzeltme isterseniz hızlı biçimde düzeltmeleri yapıyorum. Ardından size işi hatasız biçimde teslim ediyorum. Tüm sorularınız için iletişim adresim: cenkakbiyik@gmail.com